Sulinyitogató
A tanfolyam tematikája 2 nagy egységre bontható:

• a tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítása
• alapozó mozgásfejlesztés.

Miért fontos a mozgás a tanulással kapcsolatban?

A mozgás és a tanulás szorosan összetartozik. A mozgás már újszülött kortól kijelöli a megismerés, gondolkodás útját. Az agy fejlődéséhez és a későbbi tanuláshoz szükséges idegpálya-elágazások – akár az izmok -rendszeres mozgással tudnak kibontakozni. Azok a gyerekek, akik sokat mozognak, természetes módon felvérteződnek a tanulási zavarok ellen. Ha egy gyerek túl keveset mozog, később tanulási problémái lehetnek. Amennyiben nem ismétel meg rendszeresen bizonyos gyakorlatsorokat, akkor fennáll a veszélye, hogy agyában az idegpályák hálózata csak hiányosan alakul ki. A sok mozgás az agy tápanyaga és oxigénellátását is javítja, ami szintén serkenti az agy működését.

Tanfolyamunk célja: az óvoda és iskola közötti gyengéd átmenet megteremtése, ahol középpontban a játék, mint leghatékonyabb motivációs eszköz. A tanévet átívelő, megtervezett folyamat kezdetén a gyerekeket felmérjük mind mozgás, mind a tanuláshoz szükséges alapkészségek tekintetében, hogy az egyénre szabott leghatékonyabb fejlesztést kapják. A komplex játékos foglalkozás és alapozó mozgásfejlesztés során azon funkcióterületek fejlesztésére törekszünk, melyek a majdani könnyed és sikeres tanuláshoz, illetve az örömteli társas kapcsolatok kialakításához szükségesek. A drámajátékok hozzájárulnak, hogy nagy hangsúlyt kapjon a személyiségük fejlesztése, önértékelésük, önbizalmuk építése.

A foglalkozások központjában:  játékos, logikai feladatok; mesefeldolgozás, szövegértés, nyelvhelyesség, szókincsbővítés; téri, idői tájékozódás, testséma fejlesztése; vizuális, auditív figyelem, emlékezet fejlesztése; grafomotorium, ritmusérzék, szerialitás (sorrendiség) fejlesztése; kommunikáció fejlesztése; konfliktuskezelés.

Foglalkozások vezetői:
Bognárné Cs. Judit

Időpont:
1. csoport | hétfő 16:30-18:00 

érdeklődni telefonon vagy emailen lehet

Ár: 
csoportos óra: 3.000 Ft
egyéni óra: 5.000 Ft
páros óra: 4.000 Ft

©2021 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház