puzzle

Tanulást megsegítő fejlesztő foglalkozás

„Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.”  (Weöres Sándor)

A komplex játékos foglalkozások során azon funkcióterületek fejlesztésére törekszünk, melyek a könnyed és hatékony tanuláshoz, illetve az örömteli társas kapcsolatok kialakításához szükségesek.

A fejlesztés kezdetén a gyermekek erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése után, az erősségek hangsúlyozásával, a hátrányosabb területek kerülnek fejlesztésre, ahol a személyiség egészét vesszük célba, a testi és pszichés funkciókat, a viselkedést, társas viszonyulást és legfőképp a motivációt.

A folyamat során szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel. Abban hiszünk, hogy velük egységet alkotva tudunk a leghatékonyabbak lenni.

A foglalkozások egyéni, páros, és kiscsoportos formában történnek.

A gyermekek felmérése és a foglalkozások díjazása egyéni megállapodás alapján történik.

Időpont:
egyéni egyeztetés alapján

Ár: 
csoportos óra: 3.000 Ft
egyéni óra: 5.000 Ft
páros óra: 4.000 Ft

©2021 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház