Brain Up! for Kiddlers

OvisAngol

Foglalkozásaink elsődleges célja, hogy tanítványaink az életkori sajátosságaiknak megfelelő vidám, játékos formában megismerkedjenek az angol nyelvvel.

A foglalkozásokat angol nyelven vezetjük, kiemelt fontosságú célunk, hogy óvodás gyerekeink számára természetes legyen az angol nyelv használata, és ösztönözzük őket, hogy minél bátrabban kommunikáljanak angolul.

A koncentrikusan bővülő ismeretanyag elsajátíttatása és begyakorlása a zene és ritmus, versek, mondókák, viccek, dalok segítségével történik. Középpontban a folyamatos szókincs- és kiejtésfejlesztés. További eszközeink: a mozgás, játék, dráma és kézműveskedés.

A nagycsoportos korosztálynak vezetett tanfolyamunk legfőbb célja, hogy idegen nyelvi közeget biztosítsunk a gyerekeknek, kihasználva azt a készségüket, hogy ebben az életkorban még képesek egy második nyelvet anyanyelvükhöz hasonlóan elsajátítani.

Foglalkozást vezeti:
Szász Adrienn

ráhANGOLó:
érdeklődni telefonon vagy emailen lehet

Ár: 
csoportos óra: 3.000 Ft
egyéni óra: 5.000 Ft
páros óra: 4.000 Ft

©2020 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház