bukfenc-Alapozó mozgásfejlesztés
Miért éppen a mozgás a kulcs?

A tanulási nehézségek kialakulásában az esetek nagy százalékában szerepet játszik az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése. Meghatározott mozgásformákkal az idegrendszer más és más területeit stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában. Ahogy a mozgáson keresztül az idegrendszer ledolgozza deficitjeit, úgy javul a korábban tanulási zavarokkal küzdő gyermek iskolai teljesítménye.

Természetesen a mozgásfejlesztés nem csodaszer, nem helyettesítheti a tanulást. Abban viszont segítséget nyújthat a problémákkal küszködő gyermekek számára, hogy ne kelljen minden szabadidejüket tanulással tölteni, eredménytelenül. Hatására a tanulás és a gyakorlás meghozza gyümölcsét. Még egy gyengébb képességű, de egyébként normál intellektusú gyerek is képes különösebb megerőltetés nélkül, jó közepes színvonalon megfelelni a normál általános iskola követelményeinek.

Esetünkben a mozgásgyakorlatok elsődleges célja új kapcsolatok kialakítása a központi idegrendszerben, bár kétség kívül az izomzat is jelentősen fejlődik. Ezek a kapcsolatok természetüknél fogva csak úgy épülhetnek ki, ha rendszeresen megerősítjük őket. Ellenkező esetben az újonnan létrejött kapcsolatok azonnal elkezdenek visszafejlődni, a várt fejlődés nem, vagy csak nagyon lassan következik be.

Ilyen eset lehet például, ha kimarad a mozgásfejlődés valamely állomása, és ez a későbbiekben írás-olvasászavar formájában jelenik meg az iskolás évek alatt.

Amikor a központi idegrendszer bizonyos területeinek szervezetlenségéről beszélünk, nagyon finom, műszeresen kimutathatatlan eltérésekre gondolunk. Olyan apró működési hibákat okoznak ezek az eltérések, hogy hatásuk nagyon sokszor csak a bonyolult idegrendszeri folyamatoknál észlelhető, mint például az írás vagy az olvasás.

Többször előfordul, hogy az idegrendszeri struktúrák rendeződnek, még sem tűnik el teljesen a tanulási nehézség. Ennek a jelenségnek a hátterében legtöbbször a teljesítménnyel kapcsolatos szorongás vagy az iskolai stressz állhat. Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden tevékenységünkben fontos hangsúlyt kapjon a személyiség fejlesztése, az önbizalom, önértékelés építése.

Alapozó MozgásFejlesztés – Az idegrendszer érését alapozó mozgásos-érzékszervi fejlesztésen alapuló módszer (5-től 16 éves korig)

A foglalkozások során a csecsemőkori mozgásmintákból indulva a fejlődéstani nagymozgásokon, a rugalmasságon, az egyensúlyon keresztül fejlesztjük az idegrendszert, speciális feladatokkal javítjuk a mozgásügyességet, mozgáskoordinációt, miközben segítjük a finommotorika, a szem-kéz koordináció, szem/kéz/láb dominancia kialakulását. A fejlesztés segítségével tanítványaink újrajárják a fejlődésben már elhagyott lépcsőfokokat, pótolják hiányosságaikat, kiküszöbölve így a fejlődés megakadásait.

A speciális gimnasztikai elemek erősen dolgoztatják a két agyfélteke összehangolásáért felelős kérgestestet, melynek fontos szerepe van a két testfél összehangolásában, és elkülönített keresztezett oldali működések összerendezésében. Ezen feladatsorokhoz társítjuk a fejlesztőpedagógia gyakorlatait: a különböző észlelések és összekapcsolásaik; tér, idő, figyelem, emlékezet, szerialitás(sorrendiség), keresztmozgások, beszédészlelés, beszédértés, testismeret, ritmusérzék, szemmozgások fejlesztését.

A fejlesztést minden esetben felmérés előzi meg.

Forrás: Alapozó Terápiák Alapítvány

Foglalkozást vezeti:
Bognárné Cs. Judit

Időpontok:
ovis csoport | hétfő 16:30-18:00

1. osztály | szerda 16:30-18:00

2. osztály | csütörtök 16:30-18:00    BETELT

érdeklődni telefonon vagy emailen lehet

Ár: 
csoportos óra: 3.000 Ft
egyéni óra: 5.000 Ft
páros óra: 4.000 Ft

©2021 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház