ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A kölcsönös és hatékony együttműködés érdekében, kérjük figyelmesen olvassák el az Általános Szerződési Feltételeket.

A házirendünk részletes pontjai

 • A Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház (később: Lajtorja) területén a foglalkozásokat és a lakókat hangoskodással vagy egyéb zavaró tevékenységekkel megzavarni nem szabad! Telefonjaikat, kérjük, állítsák néma üzemmódba!
 • Kérjük a foglalkozásokra pontosan érkezzenek! Az órák, foglalkozások pontosan kezdődnek, hosszabbításra nincs lehetőség. Késés esetén is a teljes óradíj megfizetése szükséges. A foglalkozás előtt 5-10 perccel érkezzenek meg, és küldjék/vigyék el a gyermeket mosdóba.
 • 15 perc késés utána már nem fogadjuk a gyermeket, az alkalom igénybe vettnek számít.
 • Kérjük, hogy a szülő (vagy a szülő megbízottja) minden esetben kísérje be a foglalkozásra a gyermeket, és jöjjön érte. Csak a szülőnek vagy a szülő által írásban megbízott személynek adjuk át a gyermeket.
 • A gyermekek és szüleik a foglalkozások megkezdéséig kizárólag a váróhelyiségünkben tartózkodhatnak, az ott tartózkodó gyermekért, tanulóért a várakozási idő alatt a gondviselő felelős.
 • Gyermek nem tartózkodhat felügyelet nélkül a fejlesztő helyiségekben!
 • Veszélyes tárgyakat a Lajtorja területére hozni tilos!
 • Értékeikért, a váróhelyiségben felejtett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.
 • Rongálás, az eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén a szülő köteles megfizetni az okozott kárt.
 • Étel/ital fogyasztása kizárólag a váróhelyiségben lehetséges. Ügyeljünk együtt a tisztaság megőrzésére!
 • Utcai cipőben a fejlesztő helyiségekbe, kérjük, ne lépjenek be! Az utcai cipőt az előszobában kérjük levenni. Kérjük a kísérőket, hogy húzzanak lábzsákot, vagy a kinti cipőt cseréljék váltópapucsra.
 • A foglalkozásoknak megfelelő kényelmes ruházat és tapadós zokni viselését kérjük, az esetleges balesetek megelőzése céljából.
 • Fertőző beteg gyermek/szülő nem tartózkodhat a Lajtorja területén.
 • A házirendet a Lajtorjába való belépéssel mindenki magára vonatkozóan elfogadja, a jelentkezési lapon aláírásával megerősíti.
 • A Lajtorja területén dohányozni, alkoholt fogyasztani szigorúan tilos!
 • A házirend elfogadásakor illetőleg a foglalkozási díjak befizetésével a szülők hozzájárulnak, hogy gyermekeikről fényképek készülhessenek, melyeket külön írásbeli engedély nélkül semmilyen nyilvános fórumon nem használhatunk.
 • A házirend betartása kötelező!
 • Hisszük, hogy a házirend betartása és a velünk való korrekt együttműködés nem jelenthet problémát. A sorozatos kihágás kitiltást vonhat maga után.

Fizetés és lemondás

 • A vizsgálatok díját készpénzben kérjük kifizetni.
 • A foglalkozások díját havonta készpénzben egy összegben szíveskedjenek rendezni minden hónap 1. foglalkozásáig, de legfeljebb 5-éig. Az összeget, adminisztráció megkönnyítése céljából, kérjük tegyék a gyermek nevével, a foglalkozás megnevezésével ellátott borítékba.
 • Amennyiben a havidíj fizetése elmarad – annak befizetéséig – munkatársaink felfüggesztik a foglalkozásokon való részvételt.
 • A szülőnek, gondviselőnek kötelessége lemondani a foglalkozást, amennyiben nem tud megjelenni gyermeke. Abban az esetben, ha a lemondás a foglalkozás időpontja előtt 24 órával történik, az adott foglalkozásra már befizetett összeg 50 %-a jóváíródik a következő havidíjból. Amennyiben a foglalkozás nem kerül lemondásra, vagy a foglalkozást megelőző 24 órán belül történik, nem áll módunkban jóváírni az összeget. Ez alól a betegség miatt történő lemondás kivétel, mely esetben a lefényképezett, bemutatott, vagy átadott orvosi igazolás ellenében tudjuk jóváírni a befizetett összeget. Amennyiben a foglalkozás a mi munkatársaink részéről kerül lemondásra, pótlási lehetőséget biztosítunk, vagy kivételes esetben a már befizetett összeget jóváírjuk a következő havidíjból.
 • Kérjük, hogy a foglalkozások lemondása minden esetben írásban:
  • sms-ben (06 -70/ 251-9989), vagy
  • e-mail-ben (bennedalajtorja@gmail.com) történjen – pontos név, csoport/foglalkozás megjelölésével – az esetleges félreértések elkerülése érdekében!
 • Amennyiben három egymást követő alkalommal valaki nem jelenik meg a foglalkozási időpontokon, és nem mondja le, a kiadott időpontja visszavonjuk, helyére új jelentkező kerül.
 • Pénzt nem áll módunkban visszafizetni!

Üzemeltető

A Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőházat a Filantropikum Kft üzemelteti.

Filantropikum Kft
2360 Gyál, Bartók B. u. 107.
Adószám: 25562132-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-181243
Ügyvezető: Bognárné Csubák Judit

©2021 – Lajtorja Tehetséggondozó- és Fejlesztőház